Δράση για ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ρατσισμού

on .

RATSISMOS MATHTES 9 6 15
• Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανατέθηκε η υλοποίηση της δράσης «Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού», στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στοχεύει:
•  Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.
•  Στην καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων απέναντι στην διαφορετικότητα.
•  Στην αμοιβαία αποδοχή των μαθητών γηγενών και αλλοδαπών και την προώθηση της ένταξής τους ως αμφίδρομης διαδικασίας μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.
•  Στην εκμάθηση της υγιούς αντιμετώπισης μέσω επιχειρημάτων, στάσεων και δράσης των φαινομένων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.
Το Έργο υλοποιείται μέσω βιωματικών, παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εντός του σχολικού χώρου), οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητών, προερχόμενων από Τρίτες Χώρες (μη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, έως και 30 Ιουνίου.
Από την περιοχή μας τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το Δ.Σ. Περάματος Ιωαννίνων και το 7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ