Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων λειτουργεί πλέον και στα Γιάννενα

on .

PROSFYGES

• Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης (IAC - Information Assistance Centre), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες λειτουργεί στον Δήμο Ιωαννιτών με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων που διαμένουν στην Περιφέρεια της Ηπείρου, στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η προοπτική της τοπικής ένταξης. Επιπρόσθετα η λειτουργία του Κέντρου στοχεύει στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ τοπικών φορέων και προσφύγων. 
Το Κέντρο λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α, σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8 π.μ έως και 4 μ.μ και παρέχει υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν: την μετάφραση της κάρτας ασύλου, την χορήγηση ΑΜΚΑ ή Α.Φ.Μ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και την ισχύουσα νομοθεσία, την πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ και τη χορήγηση κάρτας ανεργίας, την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, την εγγραφή των παιδιών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την απασχόληση, την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την ενημέρωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από πολιτισμικούς διαμεσολαβητές / διερμηνείς, νομικό σύμβουλο, κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτή και οικονομικό και διοικητικό προσωπικό.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ