ΣτΕ: Συνταγματικά τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την αδήλωτη εργασία

on .

ERGASIA TAMPELA

• Συνταγματικά κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλονται στους εργοδότες όταν πιάνονται στην «τσιμπίδα» των επιθεωρητών εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να έχουν αδήλωτους εργαζόμενους.
Η  επταμελής σύνθεση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ στην πιλοτική απόφαση της (2151/2017), η οποία θα αποτελέσει οδηγό για όλα τα Διοικητικά Δικαστήριο της χώρας όπου εκκρεμούν σχετικές προσφυγές εργοδοτών για ακυρώσεις προστίμων, αναφέρει ότι η επιβολή των επίμαχων προστίμων υπαγορεύεται «από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η οποία αφενός μεν παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, με συνέπεια να μεταπίπτει η εργασία από κοινωνικό λειτούργημα σε αντικείμενο εμπορίας, αφετέρου δε στερεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαντικά έσοδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπουργική απόφαση που κρίθηκε συνταγματική από το ανώτατο δικαστήριο προβλέπει την επιβολή των υψηλών προστίμων  των 10.549,44 ευρώ και 9.197,10 ευρώ στους εργοδότες για κάθε ένα αδήλωτο εργαζόμενο.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ