Αλβανός προσπάθησε να εισέλθει στην Ελλάδα με 25.000 ευρώ χωρίς να τα δηλώσει

on .

KAKABIA TELWNEIO

• Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο τελωνείο της Κακαβιάς, εντοπίστηκε Αλβανός, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, μεταφέροντας 25.000 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω ποσού.
• Σε άλλη περίπτωση, οι τελωνειακοί διέκοψαν την πορεία Έλληνα υπηκόου, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος, οδηγώντας όχημα έχοντας πλαστή εξουσιοδότηση. Στο όχημα δεσμεύτηκε ενώ ο οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της πλαστογραφίας.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ