Προγράμματα κατάρτισης σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου

on .

PED KATARTISH

• Tην ενεργοποίηση της συνεργασίας τους, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των δημοτών όλων των Δήμων της Ηπείρου αποφάσισαν η ΠΕΔ Ηπείρου και το Κ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ σε συνάντηση που είχαν προχθές με εκπροσώπους των ΟΤΑ (φωτό).
Το Κ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ ως δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας, με σημαντική εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση, θα εντάξει στις δραστηριότητές του προγράμματα κατάρτισης με θέματα που θα προωθούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες κάθε περιοχής, τα οποία θα υλοποιούνται κατά τόπους διευκολύνοντας τη συμμετοχή περισσοτέρων εκπαιδευομένων.
Οι Δήμοι σε αυτό το πλαίσιο θα επεξεργαστούν προτάσεις, σύμφωνα και με τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και μέσω της Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα προωθούνται στον ΟΑΕΔ για υλοποίηση. «Η συνεργασία αυτή γεννά μεγάλες προσδοκίες, που συνδέονται με την ενίσχυση δράσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, σημαντικά πεδία για την τοπική ανάπτυξη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΕΔ.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ