Ασυνείδητοι σκότωσαν αγριόγιδα στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων…

on .

AGRIOGIDO

• Παρά τα μέτρα που λαμβάνει η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η οποία διατηρεί και θηροφυλακή, δυστυχώς η λαθροθηρία παραμένει ζωντανή στην περιοχή μας ως φαινόμενο, ακόμα και σε περιόδους που επιτρέπεται το κυνήγι.
Τελευταίο σημαντικό κρούσμα η θανάτωση πέντε αγριόγιδων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και συγκεκριμένα στην περιοχή «Τσούμα Πλαστάρι – Κούτσουρο» από ασυνείδητους, οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους αμαυρώνουν ολόκληρο τον ντόπιο κυνηγετικό κόσμο.
Για πρώτη φορά…
Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Πάρκου Τζουμέρκων οκτώ αγριόγιδα που, τρέχοντας στις πλαγιές ή στεκόμενα πάνω σε απόκρημνα βράχια, αποτελούσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους περαστικούς.
Δυστυχώς δεν… μακροημέρευσαν. Πρόσφατα ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώθηκε από έγκυρες πηγές ότι θανατώθηκαν από λαθροθήρες πέντε αγριόγιδα, από τα οποία τρία θηλυκά! Για να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, μεικτό κλιμάκιο που αποτελούνταν από προσωπικό του Φορέα και ειδικούς ερευνητές μετέβη στην περιοχή και έλεγξε το βιότοπο του αγριόγιδου με σκοπό την άμεση συγκέντρωση αποδειχτικών στοιχείων.
Θα γίνει ταυτοποίηση
Τελικά εντοπίστηκαν εντός του βιοτόπου του που συμπίπτει με το καταφύγιο άγριας ζωής «Κούτσουρο Τζακούτα Μνήματα» και την περιοχή προστασίας της φύσης «Τσούμα Πλαστάρι – Κούτσουρο» υπολείμματα θηρευμένου θηλαστικού που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντιστοιχούσαν σε αγριόγιδο. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν πολλά ίχνη από τα οποία ταυτοποιείται η πρόσφατη ανθρώπινη παρουσία και συλλέχθηκε οργανικό υλικό (αίμα, τρίχες κ.λπ.) προκειμένου να γίνει γενετική ταυτοποίηση. Στον ίδιο βιότοπο βρέθηκαν σε διαφορετικές θέσεις κόπρανα αγριόγιδου, γεγονός που αποδεικνύει ότι τις προηγούμενες ημέρες, πριν συμβεί το περιστατικό, άτομα αγριόγιδου  βρίσκονταν στον χώρο αυτό.
Έκκληση του Φορέα
Ενόψει της φετινής κυνηγετικής περιόδου ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων καλεί όλους τους κυνηγούς που μένουν στα χωριά του Πάρκου να συμβάλλουν στη διαφύλαξη των πολύτιμων φυσικών πόρων και των θησαυρών της ελληνικής υπαίθρου, ένας από τους οποίους είναι το σπάνιο και προστατευόμενο αγριόγιδο. Διαβεβαιώνει δε, ότι, με τα μέσα που διαθέτει, θα συνεχίσει να εποπτεύει την προστατευόμενη περιοχή σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Απειλούμενο είδος
Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη θηλαστικών στην Ελλάδα και γι’ αυτό απαγορεύεται το κυνήγι του. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου υλοποίησε και ολοκλήρωσε το 2015 το έργο της επιστημονικής παρακολούθησης για όλα τα είδη της πανίδας, στο οποίο εργάστηκαν ειδικοί επιστήμονες. Στο εν λόγω πρόγραμμα επικαιροποιήθηκαν και τα δεδομένα για τους πληθυσμούς του αγριόγιδου που διαβιούν κυρίως στους ορεινούς όγκους του Εθνικού Πάρκου. Κάπως έτσι, στην περιοχή προστασίας της φύσης «Τσούμα Πλαστάρι – Κούτσουρο» του Ασπροποτάμου καταγράφηκε μια μικρή ομάδα που αποτελούνταν από πέντε αγριόγιδα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ