Στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα κατεδάφισης των αυθαιρέτων

on .

AYTHAIRETA

• Στις Περιφέρειες φαίνεται πως περνά η κατεδάφιση αυθαιρέτων, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
Πρόκειται για μία πρόσθετη αρμοδιότητα, την οποία αναλαμβάνουν οι αιρετές Περιφέρειες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς οι τελευταίες επικαλούμενες διαφόρων τύπων αδυναμίες, δεν προχωρούσαν σχεδόν ποτέ σε κατεδαφίσεις.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι, «το αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων και τον χειρισμό των καταγγελιών παντός είδους ορίζεται το τοπικό παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος, που αποτελεί υπηρεσία και όργανο της Περιφέρειας».
Πλέον διαχωρίζεται το καθεστώς της έκδοσης των οικοδομικών αδειών από τον έλεγχο αυτών και ορίζεται ως όργανο αυτό του τοπικού παρατηρητηρίου που δρα αυτεπαγγέλτως προς έλεγχο όλων των αυθαιρέτων και τον εντοπισμό αυτών.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η aftodioikisi.gr, οι Περιφερειάρχες από την πλευρά τους εμφανίζονται αρνητικοί στο να αναλάβουν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, βλέποντας ότι η κεντρική διοίκηση τους μεταφέρει την «καυτή πατάτα» της κατεδάφισης, ένα φορτίο που η ίδια δεν θέλει να αναλάβει. Αν και κρίνουν ότι το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει μια τάξη στο χαώδες ζήτημα των αυθαιρέτων, επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν για τις Περιφέρειες διασφαλίσεις ούτε σε επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού με κατάλληλες γνώσεις, ότι σε επίπεδο υποδομών.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ