Παρεμβάσεις από το ΠΕΑΚΙ σε κολυμβητήριο - κλειστό

on .

EANKI KOLYMBYTHRIO ERMARIA 13 2 18

• Συνεχίζονται από την Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ οι παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ.
Στο πλαίσιο αυτό, στο κλειστό του ΕΑΝΚΙ υπάρχει πλέον νέο, τροχήλατο τραπέζι γραμματείας αγώνων, ενώ στο κολυμβητήριο τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σύγχρονα, καλαίσθητα ερμάρια για το χώρο της πισίνας, για τους προπονητές, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υγιεινής και της οργάνωσης της εγκατάστασης.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ