Επικοινωνία

Posted in Πρωινός Λόγος

"ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τζαβέλλα 11β, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333

Λογιστήριο - Συνδρομές: 26510-25677

Σύνταξη: 26510-33791

FAX: 26510-30350

Email: