Ενεργοί πολίτες μέσω του εθελοντισμού!

on .

• Σε μια δύσκολη εποχή που κυριαρχεί ο εγωισμός και το ατομικό συμφέρον, κάποιοι κρατούν ακόμα αναμμένη την φλόγα της αγάπης. Με πνεύμα συνεχούς και ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο, στην πατρίδα, στη φύση και το περιβάλλον, ο εθελοντής δρα είτε ατομικά, είτε διαμέσου οργανώσεων κι αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.
Η έννοια του «εθελοντή» προσδιορίζεται από τα κύρια χαρακτηριστικά του, δηλαδή την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ελευθερία βούλησης. Έτσι ο εθελοντισμός σχετίζεται με την εργασία που παρέχεται δωρεάν και έχει θετικές κοινωνικές εκροές για ομάδες, κοινότητες, ή την κοινωνία γενικά.
Ο εθελοντισμός είναι μια εμπνευσμένη πράξη κατά την οποία ο εθελοντής ενσυνείδητα, με ελεύθερη βούληση και πλήρη ανιδιοτέλεια, θέτει τις υπηρεσίες του εις όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.
Μέσω της εθελοντικής δράσης ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, διευθετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάφορα κοινωνικά ζητήματα, αυξάνεται η ενεργητική συμμετοχή των ανθρώπων, ενισχύεται η ανάπτυξη επικοινωνιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Ο ρόλος των εθελοντών είναι πάντα επικουρικός και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις ελλείψεις που παρουσιάζει η κρατική πολιτική.
Η «Κοινωνία των Πολιτών» ως ιδέα παραπέμπει στο αίτημα «Περισσότερη ελευθερία των πολιτών απέναντι στο κράτος» και είναι έκφραση της έμπρακτης συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση του πεπρωμένου του. Η σύγχρονη έννοια της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβάνει γενικότερα την έννοια του ενεργού πολίτη, ο οποίος συμμετέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και που αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για τη βελτίωση της δικής του ζωής, όπως και των συνανθρώπων του. Προσδίδει ιδιαίτερο νόημα στη δημοκρατία, καθώς δεν περιορίζεται στο δικαίωμα της ψήφου, αλλά συνεργάζεται ή αντιτίθεται σε πολιτικές που επηρεάζουν τη δική του ζωή όπως και των συμπολιτών του, σεβόμενος πάντοτε τη θέληση της πλειοψηφίας και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η κοινωνία των πολιτών είναι συνυφασμένη με την «περισσότερη» ελευθερία, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη του πολίτη για το μέλλον αυτού του κόσμου. Αν και οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιά ριζωμένες μέσα στην κοινωνία από αρχαιοτάτων χρόνων, δυστυχώς στην πατρίδα μας το ποσοστό των εθελοντών πολιτών είναι πολύ. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό, τόσο υψηλότερος είναι και ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας.
Οι σημαντικότεροι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους σε πράξεις εθελοντικής βοήθειας έχουν σχέση με το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, την αναζήτηση ενός ανώτερου νοήματος στη ζωή, την αναζήτηση κοινωνικής αναγνώρισης και προβολής, τη διάθεση για ψυχική και κοινωνική επαφή, τη χαρά της προσφοράς. Οι συνήθεις τομείς δραστηριοποίησης των εθελοντών αφορούν τις φιλανθρωπικές, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την προστασία του περιβάλλοντος και τις οικολογικές οργανώσεις.
Εκτός από τις πολύ θετικές επιδοκιμασίες για το ηθικό μεγαλείο το ανθρώπου και την επιβεβαίωση της κοινωνικής ηθικής, συχνά οι εθελοντές δέχονται και πολλές επικρίσεις μερικές εκ των οποίων αναφέρονται ως την κάλυψη προσωπικών βλέψεων, είτε την αντιμετώπιση προσωπικών ψυχολογικών προβλημάτων, είτε για την κριτική τους στάση στον χώρο που προσέρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είτε ότι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού, ενώ για κάποιες εθελοντικές οργανώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στην διαχείριση διάφορων οικονομικών θεμάτων. Ευτυχώς οι τοπικές κοινωνίες αργά ή γρήγορα απομονώνουν αυτά τα άτομα και τις εθελοντικές ομάδες.
Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία για τον εθελοντισμό και δυστυχώς οι γονείς το θεωρούν υποτιμητικό για τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λοιπόν πως οι αυριανές κοινωνίες χτίζονται από τα παιδιά μας, εάν δεν τα κάνουμε αυτά υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες, τι περιμένουμε να αλλάξει;

ΜΙΛΤΟΣ ΓΗΤΑΣ