Προεδρικό Διάταγμα και αναχώματα…

on .

Σ’ ολόκληρο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, που καταστράφηκαν από την άναρχη ανάπτυξη των μεταπολεμικών δεκαετιών. Στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018 εγκαινιάσθηκε η αποκατάσταση, με ενέργειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Λίμνης Κάρλας, η οποία αποξηράνθηκε το 1962.
Γιατί τόσα χρόνια δεν αποκαθίσταται και το οικοσύστημα της Παμβώτιδας με την απομάκρυνση των άχρηστων πλέον αναχωμάτων; Τι συμβαίνει; Θέλουν κάποιοι να την καταστρέψουν, χρησιμοποιώντας ακόμη και το Π.Δ/γμα;

Δολοφονικό για την Παμβώτιδα σχέδιο Π.Δ.
Στην κοινωνία των Ιωαννίνων κοινή πεποίθηση ήταν ότι το Π.Δ. θα αποτελούσε το όργανο, που θα ανέκοπτε την καταρρέουσα πορεία της Παμβώτιδας, θα οδηγούσε στην αποκατάσταση του οικοσυστήματός της και θα διασφάλιζε την προστασία της.
Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ότι το εσχάτως αποσταλέν για διαβούλευση Σχέδιο Π.Δ., με τον παραπλανητικό τίτλο και σκοπό «την προστασία της λίμνης και της βιοποικιλότητας» αποκλειστικό σκοπό έχει, όπως και τα προηγούμενα Σχέδια Π.Δ., να διατηρήσει τα αναχώματα και όχι να αποκαταστήσει το οικοσύστημα της λίμνης.
Δυστυχώς όλες οι προτάσεις και ρυθμίσεις του Σχεδίου Π.Δ. για την Παμβώτιδα έχουν βάση την διατήρηση των αναχωμάτων, με τα οποία καθορίζονται όλες οι ζώνες και υποζώνες του. Αποκλείεται λοιπόν οριστικά η αποκατάσταση του οικοσυστήματός της και η Παμβώτις οδηγείται σε ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη καταστροφή!
Δολοφονούν την Παμβώτιδα με την διατήρηση των αναχωμάτων χωρίς καμία εξήγηση για την χρησιμότητά τους.
Δολοφονούν την Παμβώτιδα μήπως για να ικανοποιήσουν κάποιους αντιτιθέμενους στην απομάκρυνσή τους;
Δολοφονούν την Παμβώτιδα καταστρέφοντας το οικοσύστημά της, που η φύση πρίν χιλιάδες χρόνια διαμόρφωσε κατά τρόπο αξιοθαύμαστο.
Δολοφονούν την Παμβώτιδα, το στολίδι των Ιωαννίνων, την κληρονομιά των προηγούμενων και των επόμενων γενεών, μη σεβόμενοι την ιστορική της διαδρομή, που την έκανε γνωστή σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Μη σεβόμενοι την Γιαννιώτικη κοινωνία, που συνδέεται μαζί της με βαθιές και ιστορικές ρίζες του Νεώτερου Ελληνισμού.

Ανάλυση των ρυθμίσεων του σχεδίου Π.Δ.
Ζώνη Α.1. Η έκταση και η τύχη της Παμβώτιδας καθορίζονται με βάση τα αναχώματα.
Η μικρή μας Λίμνη γίνεται μικρότερη κατά 20% και περιορίζεται μεταξύ των δύο αναχωμάτων. Η υδροχωρητικότητά της μειώνεται κατά εκατομμύρια κυβ. μέτρα με την μετατροπή τεράστιων υδάτινων εκτάσεων σε χερσαίες, τη στιγμή που η αύξησή της κρίνεται αναγκαία και γίνονται μελέτες για την εκβάθυνση του βυθού της λίμνης. Νομιμοποιούνται οι καταπατημένες και μπαζωμένες λιμναίες εκτάσεις. Η Λίμνη μας θα στερηθεί για πάντα τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα των υδάτων των πηγών, που συνέβαλαν καθοριστικά στην καθαρότητά της. Παύει οριστικά να είναι μία φυσική λίμνη! Καταδικάζεται για πάντα σε κλειστή δεξαμενή μολυσμένων και ρυπαρών υδάτων.
Θυσιάζουν την Παμβώτιδα για να κρατήσουν τα άχρηστα αναχώματα!
Ζώνη Α.4.1. Περιοχή των πηγών και λειτουργίας του φυσικού υδραυλικού συστήματος αμφίδρομης ροής των υδάτων μέσω των πηγών, από την Παμβώτιδα προς τον υπόγειο υδροφόρο του Μιτσικελιού τον χειμώνα, που η λίμνη έχει πολλά νερά και αντίστροφα το καλοκαίρι.
Το αξιοθαύμαστο αυτό υγροσύστημα, μετά την κατασκευή του αναχώματος Αμφιθέας έπαυσε την λειτουργία του. Δεν απώλεσε όμως την φοβερή δυναμική για ανάκαμψη, που διαθέτει μέσα του και μπορούσε να ξαναλειτουργήσει. Όμως η επικοινωνία της λίμνη με τις πηγές αποκόπτεται οριστικά. Το οικοσύστημα της Παμβώτιδας μπαίνει ταφόπλακα με τον οριστικό αποκλεισμό αποκατάστασής του. Καταστρέφεται επίσης και ο προστατευόμενος από το Δίκτυο NATYRA 2000 υγροβιότοπος της περιοχής με την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
Θυσιάζουν το οικοσύστημα για να κρατήσουν το ανάχωμα!
Ζώνη Α.4.2. Αποκοπείσα από το ανάχωμα έκταση της λίμνης - υγροβιότοπος ύψιστης οικολογικής σημασίας, περιοχής Κατσικά.
Για να διατηρήσουν το ανάχωμα καταργούν την δημιουργία Υγροβιολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου, που έχουν προτείνει οι επιστήμονες και αρμόζει στην περιοχή και αντ’ αυτού ορίζουν την δημιουργία «Περιβαλλοντικού Πάρκου» για αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. Η τεράστια αποκοπείσα λιμναία περιοχή θα μεταβληθεί σε χερσαία έκταση.
Θα καταστρέψουν έναν θαυμάσιο υγροβιότοπο για να κρατήσουν το ανάχωμα!
Ζώνη Β.5.1. Αποκοπείσα έκταση της λίμνης από το μήκους 5,5 χιλιομ. Ανάχωμα Ανατολής – Κατσικά, η οποία προβλέπεται να μετατραπεί σε χερσαία έκταση για δημιουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου» με ήπια δόμηση, ήπιες εγκαταστάσεις κλπ., ένα πάρκο για καφετέριες, περιπάτους κ.λ.π.
Δηλαδή: 1) Θα μπαζωθεί μία τεράστια έκταση υγρολίβαδων μήκους 4 χιλμ. και πλάτους από το ανάχωμα σε βάθος που έφθανε μέχρι τα 400 έως 700 μέτρα.
2) Θα καταστραφούν ρηχά υγρολίβαδα- φυσικά φίλτρα, χώροι όπου αποτίθετο το οργανικό φορτίο της λίμνης και όπου γίνονταν ο αυτοκαθαρισμός της.
3) Θα καταστραφεί ο υγροβιότοπος στον οποίο διοχετεύετο το βεβαρυμμένο από λιπάσματα κλπ. Οργανικό φορτίο των τάφρων απορροής, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον περιορισμό του ευτροφισμού της λίμνης.
4) Θα καταστραφεί η προστατευόμενη περιοχή των 300 μέτρων, ένας σημαντικότατος υγροβιότοπος, χώρος εκκόλαψης και αναπαραγωγής, που φιλοξενεί μία σπάνια βιοποικιλότητα και σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, με πλείστα είδη απειλούμενα προς εξαφάνιση.
5) Θα απολεσθεί ο φυσικός χαρακτήρας της λίμνης και της παρόχθιας ζώνης και θα αλλοιωθεί το φυσικό ανάγλυφο του τοπίου.
Και όλα αυτά για να κρατήσουν το ανάχωμα!

Η Παμβώτις μέσον εξυπηρέτησης συμφερόντων και πολιτικών σκοπιμοτήτων!
Επίσης, όλοι σήμερα αντιλαμβάνονται ότι με το Π.Δ. επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί η Παμβώτις για την εξυπηρέτηση μικρών και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων αλλά και μικροπολιτικών και πελατειακών σχέσεων των πολιτικών.
Με εγκληματικούς για το περιβάλλον σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις επιδιώκεται η μετατροπή σε οικιστική περιοχή της ιδιαιτέρου φυσικού κάλους παρόχθιας ζώνης της Λίμνης, η οποία αποτελεί και στρατηγικό πλεονέκτημα της πόλεως και της περιοχής!
Το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρόταση του κ. Καχριμάνη συντάχθηκε κατά πλειοψηφία με την κοινή πρόταση του 2013 της Περιφέρειας και του Δήμου, με την οποία αποδέχονταν εξ ολοκλήρου το τότε Σχέδιο Π.Δ., που για την Παμβώτιδα είχε δυσμενέστερες ρυθμίσεις από το σημερινό.
Αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο συντάχθηκε και αυτό κατά πλειοψηφία με την προηγούμενη πρόταση του 2013 επί δημαρχίας Φ. Φίλιου, που αποδέχονταν πλήρως τις προτάσεις του χειρότερου Σχεδίου Π.Δ..
Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παραλογισμού! Επιχειρείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, που δεν έχει προηγούμενο. Για να κρατήσουν τα αναχώματα καταστρέφουν ένα σπάνιο οικοσύστημα και τους ύψιστης οικολογικής αξίας υγροβιότοπους μετατρέποντάς τους σε χερσαία έκταση, θυσιάζοντας την ιστορική και πανέμορφη λίμνη Παμβώτιδα!
Εάν ό μη γένοιτο, καεί το δασύλλιο της πόλεως, σε 30 ως 40 χρόνια θα ξαναγίνει. Αν όμως καταστραφεί το οικοσύστημα και οι υγροβιότοποι οικοδομηθούν η Παμβώτις δεν μπορεί να ξαναγίνει μία φυσική λίμνη.
Συγκρίσιμο το μέγεθος της καταστροφής! Εάν οι υγροβιότοποι καταστραφούν, τα είδη εξαφανισθούν και το οικοσύστημα πεθάνει, ποιά βιοποικιλότητα θα προστατεύσει το Π.Δ. που προτείνει το Υπουργείο και οι άλλοι;
Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αν όχι, τους καλώ να με διαψεύσουν.
Το θέμα δεν είναι τι πιστεύουν και τι επιδιώκουν κάποια άτομα, που βρίσκονται σήμερα σε θέσεις εξουσίας, πού κάποια στιγμή θα φύγουν, οι καταστροφικές όμως για την Παμβώτιδα ενέργειές τους θα τους ακολουθούν.
ΤΟ ΘΕΜΑ είναι εμείς τι πρέπει να κάνουμε;
Αν θέλουμε να σώσουμε την Λίμνη μας και το αξιοθαύμαστο οικοσύστημά της.
Αν θέλουμε Λίμνη – Οικοσύστημα με καθαρά και καταγάλανα νερά ή κλειστή δεξαμενή μολυσμένων και ρυπαρών νερών.
Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενεές το δώρο της φύσης που με ευλάβεια διαφύλαξαν για μας οι προηγούμενες γενεές. Αν... Αν... Αν... Αν...
Ο Μητροπολίτης. Οι βουλευτές, το Πανεπιστήμιο, η Ε.Η.Μ., τα Επιμελητήρια, οι Επιστημονικοί, Πολιτιστικοί και Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Σωματεία και οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αναλογιζόμενοι την κοινωνική τους ευθύνη, οφείλουν να λάβουν θέση για να αποτραπεί η καταστροφή της Λίμνης μας. Αλλά και όλοι οι Γιαννιώτες οφείλουν να εξεγερθούν. Και στις αυτοδιοικητικές εκλογές να στηρίξουν εκείνους, που τάσσονται υπέρ της απομακρύνσεως των αναχωμάτων.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ