Η Αξία του Ανοιχτού Δημιουργικού Σχολείου

on .

Το ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο χωρίζεται σε δύο μεγάλους θεματικούς άξονες: τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Ως βιωματική μάθηση ορίζεται η με άμεσο, ενεργό και βιωματικό τρόπο απόκτηση γνώσεων. Έτσι, το άτομο οπλίζεται με δεξιότητες και οργανωτική ικανότητα, μαθαίνει πώς να μαθαίνει και μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη γνώση και την πληροφορία και να μεταφέρει τη γνώση σε άλλες περιοχές και σε νέες καταστάσεις. Ακόμα τα παιδιά με τη βιωματική μάθηση:
Συνειδητοποιούν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στην ιστορική εξέλιξη ενός τόπου.
- Αναζητούν πηγές για τα ιστορικά γεγονότα και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ιστορικά κείμενα και μαρτυρίες του παρελθόντος.
- Διαμορφώνουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ιστορικής κρίσης.
- Καλλιεργούν και αναπτύσσουν την ικανότητα οργάνωσης και παρουσίασης ιστορικών γνώσεων.
- Συλλέγουν πληροφορίες και αναπτύσσουν μηχανισμούς απαραίτητους για την κατανόηση και την ερμηνεία της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του περιβάλλοντος.
- Προσκαλούν τους γονείς τους να μάθουν μαζί παίζοντας, αποδεικνύοντας αυτό που η παιδαγωγική επιστήμη έτσι κι αλλιώς υποστηρίζει, ότι, δηλαδή, η συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξή τους.
Ως μέσα χρησιμοποιούνται το άμεσο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές (μνημεία, υλικά, εργαλεία, κατασκευές, αγροκτήματα, προϊόντα, λογοτεχνικά κείμενα, πληροφοριακά βιβλία, περιοδικά, έργα τέχνης, φιλμ, αρχεία). Είναι όλα αυτά που ορίζουν τον τοπικό και τον πέραν του τόπου πολιτισμό.
Στους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων κύριες μορφές προσέγγισης είναι κατά περίπτωση η άμεση παρατήρηση, οι μετρήσεις, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων, η έρευνα, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων, θεατρικά δρώμενα και αυτοσχεδιασμός.
Με την καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδο και τη γενικότερη πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού, το κέντρο βάρους της ζωής μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο.
Χωρίς αμφιβολία, διαμορφώνονται οι αντικειμενικές δυνατότητες για να περάσουμε από την ηθική και τον πολιτισμό των κοινωνιών της εργασίας στην ηθική και τον πολιτισμό των κοινωνιών του ελεύθερου χρόνου.
Τα «Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ» έχοντας βαθιά συνείδηση πως η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, προπαντός αν υπολογιστούν οι τεράστιοι κίνδυνοι από την παγιδευτική και διαβρωτική για τους νέους εκμετάλλευσή του, κάνουν αποφασιστικά βήματα για να τον μετατρέψουν σε ευχάριστο χρόνο πολυδιάστατης έκφρασης για τα παιδιά μας.
Με παιδαγωγική φιλοσοφία που μας βάζει μπροστά απ’ τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα διλήμματα των καιρών μας, τα πρωτοποριακά παιδαγωγικά προγράμματα «Δημιουργικής αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου» συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην πιο ουσιαστική σύνδεση των σύγχρονων μαθητών με την ομορφιά, την αξία και το βαθύτερο περιεχόμενο της ζωής. Και η ομορφιά, οι διαχρονικές αξίες και το περιεχόμενο της ζωής μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας.
*Ο κ. Ελευθέριος Γείτονας είναι Βελλαΐτης παιδαγωγός και Διευθύνων Σύμβουλος των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων.