Πρόβλημα για τον Δ. Δημητρίου...

on .

• Πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα και είναι απορίας άξιον, πως διέλαθε της προσοχής όλων των εμπλεκομένων και των αρμόδιων αρχών.
Ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, δεν έπρεπε να ανακηρυχθεί υποψήφιος Περιφερειάρχης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Όλον»!
Το άρθρο 70 παρ.2 του νόμου 4604/2019, που αφορά τις Περιφερειακές εκλογές και τα κωλύματα εκλογιμότητας, ορίζει σαφώς μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται η υποψηφιότητα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Ακριβώς όπως είναι και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, του οποίου Πρόεδρος είναι ο κ. Δημητρίου! Όφειλε να είχε παραιτηθεί πριν θέσει υποψηφιότητα! Αν ισχύει κάτι άλλο, να το ξεκαθαρίσει…

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΤΣΗΣ