Προστασία της λίμνης από τα ρυπογόνα όμβρια ύδατα...

on .

 Δύο νέα έργα λειτουργούν πλήρως αυτό το διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Το ένα είναι ο νέος χώρος στάθμευσης (parking) του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» και το δεύτερο είναι οι νέες υποδομές του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, όπως ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, το νέο πάρκινγκ αυτοκίνητων, η επέκταση του αεροδιαδρόμου, το κτίριο αφίξεων - αναχωρήσεων και ο νέος πύργος ελέγχου.
Το δικό μου ερώτημα είναι εάν μπορούν τα δυο αυτά έργα να ανταποκριθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τα όμβρια ύδατα.
Για να γίνω πιο σαφής, τα όμβρια ύδατα που ξεπλένουν και απορρέουν από τις εξωτερικές επιφάνειες των χώρων πάρκινγκ του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, καθώς από τον χώρο στάθμευσης και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών και γενικά όλων των χώρων στάθμευσης οχημάτων, παράγουν μια νέα κατηγορία υγρών αποβλήτων.
Οι επιφάνειες των χώρων στάθμευσης, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων, Πανεπιστήμιων, των Αεροδρομίων κ.λ.π. είναι αδιαπέρατες και στις επιφάνειες αυτές συγκεντρώνονται εξαιρετικά επιβλαβείς και μεγάλης ποσότητας ρύποι (υδρογονάνθρακες), που τα όμβρια (απόνερα) ξεπλένουν.
Η ορθή διαχείριση αυτών των ομβρίων αποτελεί υποχρέωσή μας, καθώς σκοπός είναι ο διαχωρισμός και η απομόνωση από τα όμβρια νερά των ρύπων και η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά ζωνών όπως λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, βιότοποι κλπ. από την υπερφόρτωσή τους με τοξικές ουσίες.
Η λύση σ’ αυτό είναι η τοποθέτηση Μονάδων Επεξεργασίας μολυσμένων βρόχινων υδάτων (διαχωριστές) στο σημείο συγκέντρωσής τους και στη συνέχεια η διάθεση στους φυσικούς αποδέκτες, ή η επαναχρησιμοποίηση των νερών, με διήθησή τους στο έδαφος για επανατροφοδότηση του υδάτινου ορίζοντα ή άρδευση (αστική – περιαστική). Ο διαχωριστής επεξεργάζεται τα μολυσμένα με υδρογονάνθρακες νερά πριν εξέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης ή σε ευαίσθητο περιβάλλον με σκοπό το διαχωρισμό και την απομόνωση των ρύπων.
Με τους διαχωριστές γίνεται μια σημαντική κατακράτηση ρύπων (τοξικής λάσπης και μη ομογενοποιημένων υδρογονανθράκων) που ρέουν αναμεμειγμένοι με τα νερά της βροχής.
Κύριοι και Κυρίες, αγαπητοί συνάδελφοι, η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων. Μία από τις πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης της λίμνης μας είναι οι απορροές όμβριων υδάτων. Ο κίνδυνος που προκύπτει γι’ αυτήν είναι από τα επικίνδυνα περιεχόμενα των ρύπων, που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και τοξικότητα και η διαρκής προσθήκη τους, συνεχώς και αδιαλείπτως, στο υγρό περιβάλλον της λίμνης (συστηματικός ρύπος).
Ωστόσο, υπάρχουν νέες εναλλακτικές τεχνικές, που απαιτούν σχεδιασμό, κονδύλια, εμπειρία εμπλεκομένων. Αξίζει λοιπόν να γίνουν προτάσεις και δημόσιες συζητήσεις ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λήψη ρεαλιστικών και αποτελεσματικών μέτρων, που θα συμβάλουν στο να βελτιωθεί η ποιότητα των νερών της Παμβώτιδας.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ειδικευμένος σε θέματα υδραυλικών έργων υποδομής.