Γιατί καθυστερούν τα βοηθήματα;

on .

Τα φοιτητικά βοηθήματα από… 7ετίας της Λαμπριαδείου Σχολής Άνω Πεδινών συνεχίζουν να καθυστερούν να δοθούν στους δικαιούχους.

Φαίνεται περιμένουν να υποδεχθούν τους νεοεισαχθέντες και να προσκομίσουν το απολυτήριο στρατού ως δικαιολογητικό οι παλιοί!

Η τελευταία πορεία: από 22 Ιουνίου έφυγαν από την Μητρόπολη και πήγαν στην Δευτεροβάθμια. Από τις 3 Ιουλίου πήγαν στην Αποκεντρωμένη. Γιατί καθυστερούν για μια τυπική υπογραφή σε δημόσιες υπηρεσίες εξοπλισμένες είναι ανεξήγητο, αν όχι παράλογο!