Στόχος η διαχείριση των πλαστικών στον Αμβρακικό και τη Λευκάδα!

on .

TEI AMBRAKIKOS

• Πρόβλημα και για αρκετές ακτές της Ηπείρου αποτελούν τα πλαστικά σκουπίδια, που, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε φαινόμενο που θα προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική, αισθητική και τουριστική ζημιά.
Από αυτή την άποψη, κάθε δράση που στοχεύει στην προστασία των παραλίων και στην αειφορία των παράκτιων οικοσυστημάτων είναι και χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του διακρατικού προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμες στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές RE.CO.RD», στο οποίο συμμετέχει και το ΤΕΙ Ηπείρου. Μάλιστα, δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν τόσο στον Αμβρακικό Κόλπο όσο και στη Λευκάδα.
Παρουσίαση δράσεων
Τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή του Αμβρακικού και στο Δήμο Λευκάδας για την καθιέρωση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων καθώς και το σχεδιασμό ενός καινοτόμου μοντέλου για την βιώσιμη ανάπτυξη των ακτών στο οποίο θα ενσωματώνονται κοινές στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων παρουσίασε ο Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Χρυσόστομος Στύλιος στο πλαίσιο της εναρκτήριας εκδήλωσης του έργου διακρατικής συνεργασίας «Καινοτόμες στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές RE.CO.RD» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Η εκδήλωση έγινε στο Οτράντο της Ιταλίας.
Περιοχές προστασίας
Το μοντέλο αυτό, όπως είπε ο κ. Στύλιος, θα έχει ως στόχο να μετατρέψει της περιοχές κολύμβησης σε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας, διασφαλίζοντας έτσι την αειφορία των παράκτιων οικοσυστημάτων. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του έργου που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πειραματικών εφαρμογών ταχείας προτυποποίησης για τη συλλογή και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και για την ανακύκλωση των πλαστικών ενώ περιλαμβάνονται και δράσεις επίδειξης που θα οργανωθούν κοντά σε παραλίες.
Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει, τέλος, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την εκπαίδευση νέων αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφορικής, ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάχυση των πληροφοριών πάνω σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ