Πώς γίνεται η εγγραφή γιατον «οικογενειακό γιατρό»

on .

GIATROS

• Στραβά ξεκίνησε ο θεσμός του «οικογενειακού γιατρού», με τους περισσότερους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, να μην γνωρίζουν ακόμη τι ακριβώς έχει αλλάξει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και πώς θα εξυπηρετούνται με το νέο σύστημα που έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Αυγούστου.
Ο ιατρικός κόσμος πάντως δεν το έχει δει με… καλό μάτι, κάνοντας λόγο για υποβαθμισμένη υγεία, με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ να έχει ήδη προσφύγει στο

βούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης, καθώς και έκδοσης προσωρινής διαταγής κατά της μονομερούς κατάργησης των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, «λόγω της ύπαρξης σοβαρών δυνητικών κινδύνων για την ατομική και δημόσια υγεία των πολιτών και εξαιτίας καταχρηστικής και παράνομης συμπεριφοράς του Οργανισμού κατά των νόμιμων δικαιωμάτων των συμβεβλημένων γιατρών».

Υποχρεωτική η εγγραφή
Ωστόσο για πολλούς η διαδικασία επιλογής «οικογενειακού γιατρού» παραμένει άγνωστη.
Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τον τρόπο που οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής τους.
Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:
-μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
- σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
- απ’ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Τα βήματα
Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:
- Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
- Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:
• Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.
Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.
Επισημαίνεται ότι:
• Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
• Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
• Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.