Να γιατί βούλιαξε ο ΦΟΔΣΑ επί Προεδρίας Θωμά Μπέγκα

on .

EGRAFO FOSDA

• Με 605.622,58 ευρώ επιβάρυνε, χωρίς ουσιαστικό και νομικά τεκμηριωμένο λόγο, τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Θωμάς Μπέγκας, όταν ήταν πρόεδρός του!
Σύμφωνα με τα αδιάσειστα στοι­χεία που έχουμε, η εταιρεία «ΜΕ­­ΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε», που κατασκεύασε τον ΧΥΤΑ και διαχειρίζονταν τη λειτουργία του, πέραν εκείνων που εισέπραξε λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων, με μιά απλή αίτησή της τον Δεκέμβριο του 2013, απαίτησε να της καταβληθεί αποζημίωση 741.006 ευρώ, για έξι μήνες που παρακολούθησε (προσφερθείσα...) τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, μετά τη δοκιμαστική περίοδο!
Ο κ. Μπέγκας, εισηγήθηκε στο Δ.Σ να δοθούν 578.603,28 ευρώ, σύμφωνα με δικούς του υπολογισμούς, συμβιβαζόμενη στο ποσό αυτό και η εταιρία (που δεν είχε κανένα λόγο να διαφωνήσει), επικαλούμενος και γνωμοδότηση δικηγόρου (αρ. απόφασης 4/2014 - ΑΔΑ ΒΙΚΖΟΚΞ7-8ΨΥ).
Το συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση του προέδρου κ. Μπέγκα και στις 25/2/14 υπογράφηκε μεταξύ εκείνου και του εκπροσώπου της εταιρίας σύμβαση ...αναγνώρισης χρέους!

Με διαταγή πληρωμής
Το θέμα δεν θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν υπήρχε δικαστική απόφαση που να όριζε όλα τα παραπάνω. Τέτοια απόφαση, όμως, δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση καίτοι ρητά έχουν αποφανθεί σε ανάλογες περιπτώσεις αρμόδια όργανα και δικαστήρια.
Εν πάση περιπτώσει, η εταιρία ζήτησε τα συμφωνηθέντα, αλλά ο ΦΟΔΣΑ δεν τα κατέβαλε λόγω οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος του διαταγή πληρωμής (συν τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα), που επιδόθηκε στον φορέα στις 24/11/14, με Πρόεδρο ακόμη τον κ. Μπέγκα, που εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί Δήμαρχος Ιωαννίνων.
Έφυγε ο κ. Μπέγκας, αφήνοντας πίσω του την εκκρεμότητα στο νέο Πρόεδρο κ. Σπύρο Κωνσταντόπουλο και το Δ.Σ, με την εταιρία στις 23/4/2015 να κάνει κατάσχεση των λογαριασμών που τηρούσε ο ΦΟΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς, για να εκδοθεί τελικώς στις 23/9/15 ένταλμα πληρωμής για ποσό 605.622,58 ευρώ, με τα οποία αδίκως ζημιώθηκε ο Φορέας , από τις παράνομες διαπραγματεύσεις, υπολογισμούς και εισηγήσεις του κ. Μπέγκα!
••••••••••••••••••••••
Μετά από αυτά είναι φυσικό να διερωτηθεί κάθε πολίτης, ποιά βάση έχουν όσα είπε ο Δήμαρχος, ότι ... «την πολιτική κατεύθυνση για την διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει, είχε ο κ. Φ. Φίλιος ως δήμαρχος»! Δηλαδή, εκείνος του είπε να τα κάνει αυτά; Ο κ. Φίλιος του έλεγε να κάνει προγραμματικές συμβάσεις και συνεργασίες ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ (έξι έχουμε βρει εμείς…) με την Περιφέρεια Ηπείρου, μια πρακτική που τώρα αποκηρύσσει;
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να βρούμε αν πρέπει να συνεργαστεί ο ΦΟΔΣΑ με την Περιφέρεια ή τον Δήμο, αλλά δεν μπορούμε να μην απορήσουμε με την επιλεκτική μνήμη του κ. Μπέγκα αφ’ ενός και την σιωπή του κ. Σπ. Κωνσταντόπουλου (που ίσως δεν έπρεπε να πληρώσει όσα παρανόμως συμφώνησε ο προκάτοχός του) για όσα περιγράψαμε, αφ ετέρου. Εκτός κι αν υπάρχει και κάτι άλλο που μας διαφεύγει ...

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ