Δημοτικά Σχολεία με τάξεις υποδοχής στην Ήπειρο

on .

4 DHMOTIKO LAKKOMATA 11 9 15

• Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιφέρεια, που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής.
- Στην Ήπειρο 18 Δημοτικά Σχολεία εντάσσονται σ’ αυτές και πιο συγκεκριμένα:
- Στα Γιάννενα: Δημοτ. Σχολεία Δελβινακίου, Καλπακίου, 1ο Δημοτικό Κόνιτσας, Δημοτικό Περάματος και 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, 10ο και 21ο Ιωαννίνων.
- Στην Άρτα: Δημοτικό Καλαμιάς και Δημοτικό Νεοχωρίου.
- Στην Πρέβεζα: Δημοτικό Καναλίου, Δημοτικό Μύτικα, 1ο Φιλιππιάδας, 1ο Καναλλακίου και 6ο Πρέβεζας
- Στην Θεσπρωτία το 3ο 12θέσιο Ηγουμενίτσας
Η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και στην ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ