Τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια «μοχλός» για εξωστρέφεια των μικρομεσαίων

on .

PASXOS ALEKS

• Ένας νέος θεσμός, τα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια, η συμβολή των οποίων πάνω σε ζητήματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αξιολογηθεί αφού περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αναμένεται να έχει τον δικό του ξεχωριστό ρόλο στον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας. 

Οι προκλήσεις για το νέο αυτό θεσμό είναι μεγάλες, και οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου αυξημένες, καθώς είναι γενικά παραδεκτό πως η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να έρθει κυρίως μέσα από την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία, δυστυχώς, έχει πληγεί καίρια τα χρόνια της κρίσης.

Το Π.Ε.Σ. Ηπείρου
Τις πρώτες σκέψεις μια ακόμη μεγάλη πρόκληση».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ