«Διασφαλίζουμε τα συμφέροντα της περιοχής και των δημοτών μας…»

on .

XORIO ZAGORISIO

• Ο Δήμος Ζαγορίου, δεν μπορεί με ίδια μέσα, λόγω έλλειψης εξοπλισμού και προσωπικού να προχωρήσει στην αποκομιδή των απορριμμάτων, τονίζει σε ανακοίνωση-απάντηση στην «καταγγελία» της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α..
Ο Δήμος στη συνέχεια αναφέρει ότι «μέχρι σήμερα η αποκομιδή γίνεται με ανάθεση σε ιδιώτη, κατόπιν του προβλεπομένου δημόσιου διαγωνισμού. Η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες Ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 24 του ν. 4479/2017) με την 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αυτομάτως δεν σημαίνει ότι μπορεί να οργανωθεί Υπηρεσία Καθαριότητας και να γίνει αποκομιδή σε έναν Δήμο όπως το Ζαγόρι, τον μεγαλύτερο σε έκταση στην Ήπειρο με ορεινότητα και δεκάδες οικισμούς και με τεράστιες αποστάσεις.
Ο Δήμος Ζαγορίου προσλαμβάνει 3 άτομα στην καθαριότητα που θα είναι και τα μοναδικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και, όπως είναι φυσικό, δεν δύναται σε συνδυασμό με την απουσία απορριμματοφόρων να κάνει την αποκομιδή».
Η Δημοτική Αρχή, επιρρίπτει επίσης έμμεσα ευθύνες και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναφέροντας πως «δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», όπως επικαλείται λανθασμένα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού ρητώς εξαιρέθηκαν τα απορριμματοφόρα».
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του ο Δήμος Ζαγορίου, χαρακτηρίζει «αδιανόητο και άκρως αντιδημοκρατικό το γεγονός ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ «απαγορεύει», ουσιαστικά, σε έναν ΟΤΑ που είναι και τουριστικός προορισμός να ασκήσει τα εκ του νόμου ένδικα και λοιπά μέσα για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων, αναφέροντας ότι ο Δήμος Ζαγορίου ήρθε σε αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, προσέφυγε στην Επιτροπή του άρθρου 152 και κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαδικασία του διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιώτη. Αλίμονο αν μια συνδικαλιστική οργάνωση που επικαλείται ότι προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των εργαζομένων, εγκαλεί έναν ΟΤΑ που άσκησε τα μέσα που ο νόμος του παρέχει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δημοτών του. Ήδη εκδόθηκε απόφαση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Αποκεντρωμένης και ο Δήμος προχωρά την διαδικασία του διαγωνισμού για να μην μείνει χωρίς αποκομιδή».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ