Ανησυχίες για τα εθνικά θέματα και την πολεμική κατά της Εκκλησίας

on .

MONH SOSINOY 29 5 15

Αναφορές στα εθνικά θέματα, στα πρόσφατα τραγικά συμβάντα στην Αττική, στον πόλεμο κατά της Εκκλησίας, αλλά και με σαφείς αποστάσεις από τα ανοίγματα που γίνονται προς τον Οικουμενισμό και τον Πάπα, περιλαμβάνει το ψήφισμα που εκδόθηκε από το Γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Μητρόπολης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Ιερά Μονή Σωσίνου, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη κ. Ανδρέα. Όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη, έγιναν δύο εισηγήσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε και το καθιερωμένο ψήφισμα.
Σε αυτό γίνεται αναφορά στην απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών από τις τουρκικές φυλακές (προς τους οποίους είχε στείλει δύο επιστολές συμπαράστασης ο κ. Ανδρέας), εκφράζεται η συμπαράσταση των ιερέων στις οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων και στα θύματα της τραγωδίας στη Δυτική Αττική και επισημαίνονται τα εξής:
- «Δοκιμάζουμε ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. Ἰδιαίτερα μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος. Γι’ αὐτὸ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ δικευκρινήσῃ τὶ σημαίνει αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται καὶ γράφεται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., περὶ μεταβολῆς τῶν συνόρων.
- «Ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν ἔξαρση τῆς βίας καὶ τῆς ἐγκληματικότητας, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν διακίνηση καὶ ἐξάπλωση τῶν ναρκωτικῶν. Πάντως, συγχαίρουμε ἐγκάρδια τὴν Ἀστυνομία μας, ἡ ὁποία πράττει πᾶν τὸ δυνατὸν γιὰ τὴν περιστολὴ αὐτῆς τῆς φοβερῆς μάστιγας.
- Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὸν πιθανολογούμενο χωρισμό της ἀπὸ τὸ Κράτος. Κανένας δὲν πρέπει νὰ λησμονῇ, ὅτι σὲ δυσχείμερους καιροὺς ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ τροφὸς καὶ ἡ σώτειρα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Τέλος,
- Νὰ φροντίζουμε ὅλοι μας, Κλῆρος καὶ Λαός, νὰ διατηρῆται ἀλώβητη ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας ἀπὸ τὶς πλάνες τοῦ παπισμοῦ, τῶν ποικιλώνυμων προτεσταντῶν καὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο πρᾶγμα γιὰ τὴν ζωή μας, τὴν τωρινὴ καὶ τὴν μέλλουσα».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ