ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 20 θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

on .

panep

• Στην κατανομή 150 θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) σε Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.
Από τις 150 θέσεις, οι 20 προορίζονται για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Επιπλέον, διατίθενται από το υπουργείο Υγείας μέσω του υπουργείου Παιδείας 28 πιστώσεις για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ σε Ιατρικές Σχολές και Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων. Τρεις θέσεις αφορούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.