Ένα βήμα προς την ανάπλαση του Πάρκου Κουραμπά – Λακκωμάτων

on .

PARKO LAKOMATA

• Το ποσό των 900.000 ευρώ ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο για το έργο ανάπλασης του πάρκου Κουραμπά – Λακκωμάτων, έργο που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017 - 18 του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» αφορά το 60% του συνόλου του έργου και θα φτάσει τις 500.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφτεί από ίδιους πόρους.
Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής για το πάρκο Κουραμπά - Λακκωμάτων δεν είναι τυχαία αλλά αποτελεί μέρος μια συνολικότερης παρέμβασης για την αναβάθμιση μιας πυκνοδομημένης περιοχής της πόλης», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, ευχαριστώντας όλες τις υπηρεσίες και τους πολιτικούς προϊστάμενους τους οι οποίοι εργάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό.
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «κανένα έργο δεν ανήκει στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή καθώς ο μόνος τελικός δικαιούχος είναι η πόλη μας». Ενώ ο Αντιδήμαρχος Έργων, Γιάννης Λιόντος σημείωσε: «Η παρέμβαση που σχεδιάσαμε για το συγκεκριμένο πάρκο δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται στη φιλοσοφία που έχουμε για όλες τις παρεμβάσεις και τα έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε...»