Τηλεμετρικοί σταθμοί στην Ηγουμενίτσα θα προειδοποιούν για πλημμυρικά φαινόμενα

on .

HGOYMENITSA 13 5 2019

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών καταγραφής υδρολογικών δεδομένων, με σκοπό τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη της Ηγουμενίτσας. Το σύστημα έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Ειδικότερα, εγκαταστάθηκαν αυτόματοι τηλεμετρικοί σταθμοί στην έξοδο των ρεμάτων Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου, Τσιμπουρίκι, Λάκκας και Ξηροποτάμου. Οι σταθμοί θα καταγράφουν ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα τη στάθμη και την παροχή στα ανωτέρω ρέματα. Επίσης εγκαταστάθηκαν δύο τηλεμετρικοί σταθμοί σε φρεάτια πλησίον των ρεμάτων Λάκας και Ξηροποτάμου για την καταγραφή της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή. Αισθητήρας μέτρησης της στάθμης και της παροχής τοποθετήθηκε σε αγωγό ομβρίων πλησίον του Λιμένα Ηγουμενίτσας. Τέλος για την καταγραφή κλιματικών παραμέτρων της περιοχής τοποθετήθηκε βροχομετρικός σταθμός στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.
Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναμένεται να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας και θα συμβάλει στην πρόληψη του πλημμυρικού κινδύνου στον αστικό χώρου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η Πράξη υλοποιείται από το Τμήμα Γεωπονίας (Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων) του Πανεπ. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βάρρα Γρηγόριο.