Συνάντηση στη Ρώμη για το σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών

on .

TEI

• Στην 5η συνάντηση εταίρων του έργου GIENAHS συμμετείχε ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Pontificial Gregorian, στη Ρώμη της Ιταλίας. Κύριο θέμα αποτέλεσε η εξέλιξη των αποτελεσμάτων του έργου, που έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση μίας πρωτοποριακής μεθοδολογικής προσέγγισης για το σχεδιασμό και την εισαγωγή του θεσμού των Βιομηχανικών Διδακτορικών Διατριβών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το Ευρωπαϊκό έργο Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes / GIENAHS, Erasmus+KA2 στοχεύει στην ενίσχυση της Καινοτομίας και Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜΜΕ.
Στα πλαίσια της συνάντησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα αποτελέσματα δυο παράλληλων ερευνών που υλοποίησε το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), με στόχο να διευρυνθούν αντίστοιχα οι απόψεις τους σχετικά με τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τα εμπόδια της μεταξύ τους συνεργασίας. Σε συνέχεια αντίστοιχων ερευνών που έλαβαν χώρα σε Πολωνία, Σουηδία, Ιταλία, Ρουμανία και Ην. Βασίλειο, ακολούθησε η σύνθεση των αποτελεσμάτων που θα οδηγήσει σε μια νέα προσέγγιση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών στην Ευρώπη.