Υπεραστικά και αστικά λεωφορεία σε τροχιά εκσυγχρονισμού!

on .

KTEL 1

• Σε τροχιά εκσυγχρονισμού μπαίνουν τα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ, παρέχοντας υπηρεσίες, όπως ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια, «έξυπνο εισιτήριο», αλλά και ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ εντός των οχημάτων.
Στις 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

16,2 εκατ. ευρώ
Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 16,2 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας, Στάθης Γιαννακίδης κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 7.710.000 ευρώ
- Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 5.155.000 ευρώ.
- Αττική 235.000 ευρώ
- Στερεά Ελλάδα 1.600.000 ευρώ
- Νότιο Αιγαίο 1.500.000 ευρώ.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό:
Στα Αστικά: Έως και 15 λεωφορεία - 140.000 ευρώ, από 16 λεωφορεία και πάνω - 330.000 ευρώ.
Στα Υπεραστικά: Έως και 20 λεωφορεία - 165.000 ευρώ, από 21 και πάνω - 330.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 330.000 ευρώ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε:
- Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου
- Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων
- Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών
- Συστήματα Ψυχαγωγίας & ενημέρωσης εντός του λεωφορείου
- Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων
- Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 2η Ιουλίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00.