Μαθητές από πέντε χώρες στο μυθικό ποταμό Αχέροντα

on .

AXERONTAS MATHTES 10 6 19

• Ενδιαφέρον υπάρχει και μάλιστα έντονο ξένων μαθητών και καθηγητών για τον μυθικό ποταμό Αχέροντα. Πέρα από τους θρύλους, που συνοδεύουν τον ποταμό, αυτός φιλοξενεί και σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας.
Προκειμένου να έχουν μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για το μνημείο αυτό της φύσης, πρόσφατα επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα, στην Αμμουδιά, μαθητές και καθηγητές από 5 χώρες της Ευρώπης, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία, μαζί με μαθητές και καθηγητές του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.
Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Πρεσβευτές Ειρήνης - Αmbassadors for peace», μετά από συντονισμό εκπαιδευτικών του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.
Ο Αχέρων έχει χαρακτηριστεί περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και πηγή σημαντικών πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τόσο τα στενά και οι εκβολές του Αχέροντα, όσο και η ευρύτερη περιοχή ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών φύση 2000 (Natura 2000).
Συγκεκριμένα στην περιοχή υπάρχουν 699 είδη χλωρίδας εκ των οποίων τα 449 συναντώνται στο δέλτα και τα 250 στα στενά, ενώ στην περιοχή του Δέλτα υπάρχουν 19 τύποι οικότοπων.
Ιδιαίτερα σημαντικές υγροτοπικές περιοχές αποτελούν επίσης το έλος της Αμμουδιάς και το έλος της Βαλανιδοράχης, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των σπάνιων ειδών πανίδας της περιοχής. Αξιοσημείωτη στην κατηγορία των ψαριών είναι η ύπαρξη του γοβιού, ο οποίος συναντάται μόνο στον Αχέροντα. Τα τρεχούμενα και στάσιμα νερά του ποταμού και των γύρω ελών, οι πηγές, οι θίνες, τα υγρά λιβάδια, οι καλαμώνες, οι θαμνώνες με αρμυρίκια και η παραποτάμια βλάστηση συνθέτουν την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής. Είκοσι τύποι φυσικών οικοτόπων έχουν καταγραφεί στον ποταμό Αχέροντα και οι επιμέρους τύποι βλάστησης του ποταμού είναι, η αμμόφιλη, η αλοφυτική και η βραχόφιλη, οι θαμνώνες με αρμυρίκια, η βλάστηση τελείως βυθισμένων υδρόβιων φυτών ή φυτών ριζομένων ή μη στον πυθμένα με επιπλέοντα άνθη και φύλλα (όπως τα νούφαρα), η ελοφυτική βλάστηση, η μακκία καθώς και η φρυγανική. Η βλάστηση στα στενά του Αχέροντα χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά ποικιλότητα και συγκροτείται κυρίως από θαμνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων όπως το πουρνάρι και το φιλίκι, καθώς και από συστάδες με αριές, κουμαριές, φράξους κ.α.
Συναντιούνται επίσης αραιά δάση πλατύφυλλης δρυός, ενώ κατά μήκος του ποταμού απαντούν συστάδες ιτιάς, σκλήθρου και ανατολικής πλατάνου. Η χλωρίδα της δελταϊκης περιοχής του Αχέροντα αποτελείται από 415 φυτικά είδη μεταξύ των οποίων υπάρχουν είδη με σπάνιες ή περιορισμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός φυτικών ειδών στην περιοχή ανέρχεται σε 509 και θα πρέπει να τονιστεί η παρουσία στα στενά του Αχέροντα δύο αξιόλογων βαλκανικών ειδών με περιορισμένη εξάπλωση στην Ελλάδα.
Στην αμμώδη ακτή της περιοχής, αλλά και στα υφάλμυρα έλη παρατηρούνται είδη όπως η Αλκυόνη, ο Θαλασσοσφυριχτής, η Γερακίνα, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του Αργυροπελεκάνου στο θαλάσσιο χώρο της εκβολής του ποταμού, ένα είδος παγκοσμίως απειλούμενο.
Η.Μ.