Στην ανακύκλωση 43 τόνοι υλικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

on .

PANEPISTHMIO EISODOS

• Διαδικασία που συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος η ανακύκλωση, πρέπει να υιοθετηθεί ως πρακτική τόσο από τους πολίτες όσο και από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν διαθέσιμες μεγάλες ποσότητες υλικού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Το καλό παράδειγμα ως προς αυτό έδειξε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών διέθεσε προς ανακύκλωση περισσότερους από 43 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που ήταν στοιβαγμένα στις αποθήκες του!
Είχε βοήθεια…
Μεγάλη η ποσότητα του ανακυκλώσιμου υλικού που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης για τη συστηματική απομάκρυνση και ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του. Για να τη φέρει σε πέρας συνεργάστηκε με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία είναι ο εγκεκριμένος φορέας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.
Πολλαπλά τα οφέλη
Με την πρωτοβουλία του αυτή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιτυγχάνει διάφορους στόχους. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
Επίσης βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στις συσκευές τις οποίες έδωσε προς ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, αλλά και στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως γυαλί, πλαστικό και μέταλλα.
Εξάλλου, με την παραχώρηση υλικού βάρους 43 τόνων δίνεται η δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης χώρων όπου ήταν αποθηκευμένος όλος αυτός ο εξοπλισμός, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας!
Ακολουθεί το ΤΕΙ!
H δράση ξεκίνησε από την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση με τη συλλογή και απομάκρυνση υλικού από όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου σε Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» είναι η πρώτη δράση αναλόγου μεγέθους που λαμβάνει χώρα σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Οι Πρυτανικές Αρχές στην ανακοίνωσή τους σπεύδουν να ευχαριστήσουν θερμά τους υπευθύνους των Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τους συντονιστές της δράσης, καθώς και τους συνεργάτες της Εταιρείας «Ανακύκλωση Α.Ε.», που συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή. Στόχος του ιδρύματος είναι, όπως τονίζεται, «η ενθάρρυνση και η ενεργή συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ανάλογες δράσεις και στο μέλλον».
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ