Οι εργαζόμενοι ζητούν μόνιμη εφαρμογή και αναβάθμιση του θεσμού των ΤΟΜΥ

on .

TOMY 1H KENTRO

• Σωματείο ίδρυσαν οι εργαζόμενοι ΤΟΜΥ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το οποίο έκανε την ιδρυτική του συνέλευση στην Πάτρα. Οι ΤΟΜΥ είναι οι νέες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που φιλοδοξούν να φέρουν την ΠΦΥ στις γειτονιές και να εισάγουν την έννοια της «ομάδας υγείας», σε αντιδιαστολή με το γνώριμο ιατρό-κεντρικό μοντέλο. Στόχος τους είναι η πολύπλευρη και συστηματική παρακολούθηση του λήπτη υπηρεσιών υγείας από μια ομάδα που αποτελείται από γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας και διοικητικούς.
Ήδη οι Τοπικές Μονάδες Υγείας, με πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έχουν πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας και έχουν δεχτεί τη θετική ανταπόκριση του κοινού, που αποδεικνύεται από το αυξανόμενο ποσοστό εγγραφής των πολιτών στους οικογενειακούς γιατρούς των Δομών.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων σε ανακοίνωσή του δηλώνει: «Είμαστε παρόντες και συλλογικά διεκδικούμε την αναβάθμιση, την καθολική και μόνιμη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού με γνώμονα τη βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε την αξιοπρεπή και δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα».