Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για καλλιέργεια αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών

on .

synedriasi

• Η παρουσίαση του έργου Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives (AGRIFARM) με θέμα τα νέα συνεργατικά σχήματα στον αγροτικό τομέα και τις δυνατότητες που υπάρχουν για νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, έγινε στο Δημαρχείο Ζίτσας στην Ελεούσα.
Στόχος του έργου AGRIFARM, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, είναι η υποστήριξη, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, δικτύωσης και προώθησης, την δημιουργία νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Κοινωνική Οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφωθεί ένα φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την συνεργασία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, διευκολύνοντας έτσι τη διανομή των Αγροτικών Προϊόντων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού παρουσία στο χώρο του Branding και της Σήμανσης (Labeling).
Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ζίτσας. Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι, από την Ελλάδα ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ενώ από την Ιταλία ο Δήμος TORRE SANTA SUSANNA και η Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών Απουλίας.