Μία ράμπα για ΑμεΑ και σε παραλία των Συβότων

on .

rampa

 Άνετη και ασφαλή πρόσβαση θα έχουν στο εξής άτομα με ειδικές ανάγκες και στην παραλία «Γαλλικός Μώλος» στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Αυτό χάρη σε ειδική ράμπα που τοποθετήθηκε στην ακτή με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα επιτρέπει σε ΑμεΑ λουόμενους να προσεγγίζουν με ευκιλία τη θάλασσα. Το πρόγραμμα τοποθέτησης υποδομών πρόσβασης για ΑμεΑ σε παραλίες ξεκίνησε προ μίας διετίας από τη Λούτσα και το Δρέπανουκαι σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες παραλίες της Ηπείρου. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν κι αρκετοί δήμοι εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα κονδύλια μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.