Δήμοι… τροχοπέδη στη λειτουργία του Εργοστασίου Απορριμμάτων (ΑΣΑ)

on .

ERGOSTASIO APORRIMMATON ASA 2 31 1 19

• Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο Ελευθεροχώρι, λειτουργεί κανονικά και στο αρχικό στάδιο είναι αποσυνδεδεμένο από τη λειτουργία των ΣΜΑ: Υπάρχει πρόβλεψη και δέσμευση όλων των Δήμων από τη σύμβαση που έχουν συνυπογράψει (πολύ πριν τις εκλογές του Μαΐου), ούτως ώστε τα απορρίμματά τους να τα μεταφέρουν, αντί στους ΧΥΤΑ στο Εργοστάσιο. Για τους απομακρυσμένους Δήμους (Π.Ε. εκτός Ιωαννίνων) έχει ληφθεί πρόνοια από την Περιφέρεια για το επιπλέον κόστος μεταφοράς, ενώ ήδη καλύπτεται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το κόστος μεταφοράς των υπολειμμάτων από το Εργοστάσιο στους ΧΥΤΥ.
Αυτά αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου με αφορμή «ευφάνταστα σενάρια με οδηγό τους την εμπάθεια κατά του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής».
Ακόμη -σημειώνει- ακούγονται και φαιδρότητες ότι δήθεν είναι σκόπιμη η καθυστέρηση χρήσης των Σταθμών Μεταφόρτωσης, ώστε να μεταφερθούν απορρίμματα από Λευκάδα και Κέρκυρα!
Σύμφωνα με την Περιφέρεια ενώ όλοι γνωρίζουν και έχουν συναποδεχθεί τους όρους της σύμβασης, εν τούτοις υπάρχουν Δήμοι που δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση μεταφοράς των απορριμμάτων στο Εργοστάσιο, που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του. Η τακτική αυτή -και πρέπει να γίνει σαφές προς όλους- τονίζεται στην ανακοίνωση, επιβαρύνει τους Δήμους διπλά, καθώς πληρώνουν τέλη για τη μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ, αλλά και επιβαρύνονται και με το κόστος του όγκου απορριμμάτων που υπολείπεται ώστε να καλυφθεί η κατώτατη εγγυημένη ποσότητα που πρέπει να μεταφέρεται στο Εργοστάσιο.
Η λειτουργία του εργοστασίου, ως προς την επεξεργασία των απορριμμάτων, επισημαίνεται, δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη δικτύου ύδρευσης, (το οποίο ανήκει στο Δήμο Δωδώνης) και το νερό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, πυρασφάλεια κλπ.
Η λειτουργία των Σ.Μ.Α. έχει να αντιμετωπίσει δύο ζητήματα: Το ένα με την ηλεκτροδότηση, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει στύλους για τις συνδέσεις με το δίκτυο και το δεύτερο, με κενά που διαπιστώνονται στο νομοθετικό πλαίσιο, για τα οποία έχει επιληφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Ζήτημα υπάρχει επίσης και με τη συγκρότηση των ΦΟΔΣΑ.
Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας αναφέρεται ακόμη ότι η λειτουργία του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δεν ήταν και δεν είναι «εφεύρεση» της Περιφέρειας Ηπείρου. Είναι Κοινοτική Οδηγία και υποχρέωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κατασκευή του μέσω ΣΔΙΤ -όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας- είναι μονόδρομος ελλείψει επαρκών κοινοτικών και εθνικών πόρων. Η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν πρωτοπόρος στην κατασκευή του και χάρη στην ενεργό ανάμειξή της αποφεύχθηκαν πρόστιμα από την Ε.Ε. όπως έχει συμβεί και με την προηγηθείσα αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.