Βάσω Μέγα: Έκανε αξιοσημείωτο έργο η Επιτροπή πρωτογενούς τομέα

on .

mega

• Τα μέλη της Επιτροπής πρωτογενούς τομέα του Δήμου Ιωαννιτών ευχαριστεί με επιστολή της η Αντιδήμαρχος Βάσω Μέγα, αρμόδια για για θέματα «Ανάπτυξης Υπαίθρου- Πρωτογενούς Τομέα και Προστασίας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων».
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σ’ αυτήν «η Επιτροπή στο πλαίσιο λειτουργίας της ανέδειξε προβλήματα και προσπάθησε να ενημερώσει τον αγροτικό κόσμο του Δήμου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για σημαντικά ζητήματα του χώρου όπως ενδεικτικά βοσκοτόπια, δασικοί χάρτες, μειονεκτικές περιοχές, προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης, προώθηση τοπικών προϊόντων, εκμετάλλευση δυναμικών καλλιεργειών (αρωματικά φυτά, μανιτάρια κ.λ.π.), αγροτική οδοποιία».
Σύμφωνα με την κ. Μέγα, στο διάστημα αυτό έγιναν τα αρχικά σημαντικά βήματα για την εδραίωση της συνεργασίας όλων των τοπικών παραγόντων του πρωτογενή τομέα, που ήταν απαραίτητα για να προωθηθούν η ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας, η σύνδεση τους με το τουριστικό προϊόν, κυρίως του Δήμου Ιωαννιτών, η ανάδειξη του προβλήματος του αποχαρακτηρισμού κοινοτήτων μας από μειονεκτικές, ενώ απομένουν και ζητήματα στα οποία εφόσον συνεχίσει την δράση της η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της ώστε να υπάρχουν λύσεις υπέρ των παραγωγών μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των κάθε είδους εκμεταλλεύσεων.