Το Γυμνάσιο Περάματος στο πρόγραμμα Erasmus+ και την διετία 2019-2021

on .

perama

• Το Γυμνάσιο Περάματος κατά τη διετία 2019-2021 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ζώντας δίπλα στο νερό» και είναι μια συνεργασία έξι Σχολείων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Τσέχικη Δημοκρατία, με συντονιστικό σχολείο το Γυμνάσιο Περάματος. Περιλαμβάνει έξι διακρατικές συναντήσεις με βραχύχρονες ανταλλαγές ομάδων μαθητών και βραχύχρονες κοινές δράσεις κατάρτισης προσωπικού.
Έχει ως στόχους, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τους μαθητές και τους καθηγητές μέσα από τη μελέτη των υδάτινων παραγόντων που βρίσκονται δίπλα στα Σχολεία τους, να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητες τους, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, την ικανότητα τους στο δημόσιο λόγο και την έρευνα.