Να μην χαθούν κονδύλια για το ελληνικό κρασί!

on .

KRASI STAFYLIA

• Με εκπροσώπους της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) συναντήθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης με τους οποίους συζήτησε θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
Ο Υπουργός, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έκανε σαφές ότι οι συμμετέχοντες στην ΕΔΟΑΟ είναι οι αρμόδιοι για να χαράξουν την κάθετη στρατηγική για το κρασί και ο ίδιος είναι διατεθειμένος να την ακολουθήσει με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα στο πλαίσιο του νέου νόμου και για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ζήτησε τις απόψεις τους για τον τρόπο λειτουργίας τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Βορίδης στο ζήτημα της βελτίωσης αξιοποίησης των κονδυλίων της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς (ΚΟΑ) του οίνου και ειδικότερα στον τομέα των προγραμμάτων προώθησης όπου όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΔΟΑΟ τίθεται κίνδυνος απώλειας κονδυλίων. Για τον λόγο αυτό θα ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών (Διεπαγγελματικής και Υπουργείου).
Παράλληλα υπογράμμισε (όπως έπραξε και στη συνάντηση με εκπροσώπους του Σ.Ε.Ο.) την πρόθεσή του να ενεργοποιήσει την Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής ώστε να συγκαλείται τακτικά ως σημαντικό γνωμοδοτικό όργανο για ζητήματα του οινοποιητικού κλάδου.
Επίσης κατανόησε την αναγκαιότητα της βελτίωσης των κριτηρίων κατανομής των δικαιωμάτων φύτευσης, που επίσης του επισημάνθηκε από τα μέλη της ΕΔΟΑΟ, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις προς όφελος της καλλιέργειας αλλά και του οινοποιητικού κλάδου συνολικότερα.