Αντιδράσεις για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ

on .

KETHEA

• Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η Διοίκηση Κέντρου σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η Πράξη υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού συγχρόνως καταργεί την αποστολή του, τον σκοπό του και τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων». Και προσθέτει «η «εκσυγχρονιστική» παρέμβαση της κυβέρνησης αποσκοπεί στην αντικατάσταση του αιρετού και άμισθου διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με ένα συμβούλιο έμμισθων διορισμένων ημετέρων. Αποβλέπει στη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού οργανισμού, η λειτουργία του οποίου θα διαταράσσεται με κάθε κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις…».