Ικανοποίηση για τα ψηφιακά συστήματα

on .

PLIAKOS 27 5 2019

• Την ικανοποίησή του για την ένταξη πρότασης του Δήμου Ζίτσας που αφορά εφαρμογές «έξυπνης πόλης» εξέφρασε με χθεσινή ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Μιχ. Πλιάκος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μετά την πιλοτική εφαρμογή της υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS), τον περασμένο Απρίλιο, ο Δήμος μας συνεχίζει να πρωτοπορεί ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία εκμεταλλευόμενος πάντα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο». Και πρόσθεσε: «επενδύουμε πάντα σε καινοτόμες εφαρμογές που από τη μια βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και από την άλλη αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουμε καθιστώντας το Δήμο μια σύγχρονη «έξυπνη» πόλη διαθέτοντας δωρεάν εφαρμογές και ανοιχτά δεδομένα στους κατοίκους, τους επαγγελματίες, αλλά και τους επισκέπτες καθώς το μοντέλο της «έξυπνης πόλης» καλύπτει όχι μόνο τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός Δήμου».
Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου, για τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, η οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας, η παρακολούθηση του συνόλου του στόλου των οχημάτων του και η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος με χρήση «έξυπνων υδρομετρητών».
Το έργο πρέπει να ξεκινήσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020.