Αποφάσεις με τους πραγματικά παρόντες στα Συμβούλια ΟΤΑ!

on .

AITHOYSA SYNEDRIASEON ADEIA

• Μία σημαντική αλλαγή επιφέρει η Κυβέρνηση στον τρόπο λήψης αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια, η οποία αναμένεται να δώσει ένα «αβαντάζ» στις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, πολλές εκ των οποίων αντιμετωπίζουν πρόβλημα πλειοψηφίας σήμερα, προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
Πιο συγκεκριμένα, στον Κλεισθένη (ν.4555/2018) μέχρι σήμερα ορίζεται πως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, «για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία ΔΕΝ υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία».

Τι θα αλλάξει
Το νέο νομοσχέδιο αλλάζει την πρόβλεψη αυτή όχι ως προς το πώς υπολογίζεται η απαρτία (αυτό μένει ακριβώς ως ισχύει) αλλά για το πώς θα υπολογίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να ληφθεί κάθε Απόφαση. Ορίζει, λοιπόν, επί λέξει πως «για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία»! Άρα γίνεται πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων!
Όπως σημειώνει ο «airetos.gr», αντίστοιχη μεταβολή επέρχεται και στη λήψη Αποφάσεων στα Περιφερειακά Συμβούλια, όπου θα ισχύει ότι και στα Δημοτικά, δηλαδή ο υπολογισμός της πλειοψηφίας θα γίνεται επί των πραγματικά παρόντων.

Ταμειακά διαθέσιμα
Στο μεταξύ, σημαντικές είναι οι εξελίξεις και στο ζήτημα των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ, καθώς ο Υπουργός Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκος, απέστειλε σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά ενεργοποιεί την περιβόητη υπουργική απόφαση Χουλιαράκη, καθιστώντας σαφές ότι η νέα Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την εφαρμόσει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ζητά «άμεσα» από τους ΟΤΑ τους αριθμούς IBAN των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών, «σε πίστωση των οποίων θα γίνεται υποχρεωτικά από 1η Οκτωβρίου η καταβολή των ΚΑΠ καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό».
Παράλληλα, στο έγγραφο που εστάλη στους ΟΤΑ «για τις δικές τους ενέργειες» βάσει της ΥΑ Χουλιαράκη, σαφέστατα αναφέρεται και η υποχρεωτική μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. Πιο συγκεκριμένα, από 1.11.2019, «καθίσταται υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τ.τ.Ε.». Από 1.12.2019, «καθίσταται υποχρεωτική η μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών)». Τέλος, από 1.10.2019 «η καταβολή της επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε.».

Web Baner Antigoni