Συνεργασία εμπειρογνωμόνων στην Κόνιτσα για τα Γεωπάρκα

on .

GEOPAPRKA

• Συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων του Φυσικού Πάρκου Sauerland-Rothaargebirge Βεστφαλίας, του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου και του Δήμου Κόνιτσας πραγματοποιήθηκε στην ακριτική κωμόπολη, με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας με την χρήση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών του Γεωπάρκου Βίκου – Αώου με φορείς και Δήμους παρόμοιων περιοχών από την Ελλάδα και από άλλες χώρες.
Η αποστολή αυτή έρχεται ως συνέχεια δύο προηγούμενων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2018 και 2019 στην Ελλάδα (Δήμοι Ζαγορίου και Κόνιτσας) και στην Γερμανία αντίστοιχα.
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη κοινών διακρατικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, η ανάπτυξη κοινών έργων μέσω του Προγράμματος ERASMUS, η διερεύνηση περαιτέρω δυνατοτήτων χρηματοδότησης, η προώθηση τοπικών προϊόντων και άλλα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ξενάγηση στην Γέφυρα του Βοϊδομάτη, στην Γέφυρα Κόνιτσας και σε άλλα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της περιοχής.
Η συνάντηση εργασίας έγινε με τη συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Από πλευράς Γερμανίας συμμετείχαν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του Φυσικού Πάρκου Sauerland-Rothaargebirge κ.κ. Detlef Lins και Georg Schmitz, ο διευθυντής της ΟΤΔ LEADER της περιοχής Sorpesee κ. Morgenbrod Lars, εκ μέρους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η κα Gabriela Scheiner.
Από πλευράς της Ελλάδας συμμετείχαν, εκ μέρους του Δήμου Κόνιτσας, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Νικόλαος Εξάρχου, ο Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Λαζογιάννης και εκ μέρους του Γεωπάρκου Βίκου - Αώου ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής «Ήπειρος Α.Ε» κ. Γεράσιμος Παπαηλίας και ο κ. Χαριτάκης Παπαϊωάννου.