Δέκα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ

on .

DEH KTIRIO SHMA

Την κατάργηση της μονιμότητα δημοσίου για τους νεοεισερχόμενους στη ΔΕΗ, εθελουσία έξοδο, δραστικό περιορισμό της έκπτωσης στο ρεύμα, που ισχύει για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της επιχείρησης και προσλήψεις γενικών διευθυντών με ευέλικτες διαδικασίες, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
Σύμφωνα με το υπουργείο στο ν/σ προβλέπονται:
- Ευέλικτες Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου με κατάργηση μονιμότητας
Όλοι όσοι θα προσληφθούν εφεξής στη ΔΕΗ δεν θα έχουν μονιμότητα δημοσίου, αλλά συμβάσεις όπως υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα.
- Προσλήψεις Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με ευέλικτες διαδικασίες για 3ετή θητεία
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ (και των θυγατρικών ΔΕΗΑΝ και ΔΕΔΔΗΕ), δηλαδή οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές, δεν θα είναι μόνιμα, αλλά θα έχουν τριετείς θητείες.
- Εισαγωγή Κινήτρων για την προσέλκυση στελεχών
Οι αμοιβές των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, ακριβώς λόγω της τριετούς θητείας τους, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών που προβλέπεται στο νομοσχέδιο.
- Ενίσχυση μεσαίας βαθμίδας διοίκησης της εταιρείας
Οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές, σε ένα ποσοστό έως 20%, θα προσλαμβάνονται επίσης από την αγορά, αλλά θα αμείβονται με βάση το μισθολόγιο της ΔΕΗ.
- Στοχευμένες εθελούσιες έξοδοι
- Διευκόλυνση εσωτερικής κινητικότητας εργαζομένων
- Εθελοντικές Μετακινήσεις προς το Δημόσιο
Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού της ΔΕΗ, με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- Νέο, ευέλικτο πλαίσιο για τις προμήθειες
- Ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
Ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ με τη σύσταση Επιτροπών που λειτουργούν ως γνωμοδοτικά όργανα των εταιρικών οργάνων.
- Κατάργηση προνομιακού τιμολογίου για τους εργαζομένους
Καταργείται το υπάρχον προνομιακό πλαίσιο για τα τιμολόγια των εργαζομένων στη ΔΕΗ και η έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεών του για την ηλεκτρική ενέργεια δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Η έκπτωση αυτή δεν θα ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡ, ΕΡΤ) κλπ, για τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση του εργαζόμενου και του συνταξιούχου για πλήρη καταβολή.