Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και εκπαίδευσης στην Υγεία

on .

qued

• Tο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και εκπαίδευσης στην Υγεία (QueD 2019) θα λάβει χώρα στις 8 έως 9 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η έναρξή του θα γίνει την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, ώρα 7.30 π.μ. στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η Επιτροπή Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, είναι διεπιστημονικό και διακλαδικό και αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς η ποιότητα και η εκπαίδευση δεν είναι ένα πρόσθετο στα συστήματα υγείας που τα κάνει πιο ελκυστικά, αλλά είναι ο θεμελιώδης τρόπος για να επιτευχθεί σταθερή, ανθρωποκεντρική υγειονομική περίθαλψη μειώνοντας την αβεβαιότητα.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, γιατρούς, ερευνητές και φοιτητές στο χώρο της υγείας, διοικητικούς υπαλλήλους που ασχολούνται στο πεδίο της ποιότητας, καθώς επίσης σε στελέχη των γραφείων εκπαίδευσης και ποιότητας των Νοσοκομείων της χώρας. Απευθύνεται επίσης σε συλλόγους ασθενών, αλλά και σε όλους τους πολίτες ως λήπτες και αυστηροί κριτές του συστήματος και είναι δωρεάν.