Ο Υπ/γος Κ. Παχίδης Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής

on .

PAXIDHS PYROSBESTIKH

• Θέση Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών) με έδρα τα Γιάννενα ιδρύθηκε με νόμο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται   και  η αναδιοργάνωση - εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μετά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος έτους 2020, τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας και Νήσων ανατέθηκαν στον Υποστράτηγο Π.Σ. Κωνσταντίνο Παχίδη.
Στην τοπική αρμοδιότητα του Συντονιστή υπάγονται όλες οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων μόνο οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών Κέρκυρας και Λευκάδας.  

Web Baner Antigoni