500 κινητά συνεργεία για λήψη δειγμάτων ανά την επικράτεια!

on .

KORONOIOS TEST

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία 500 κινητών μονάδων για τη λήψη βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας κατ ́οίκον, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι εμφανίζονται το υπουργείο Υγείας, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον εθνικό Προϋπολογισμό. Έχει ύψος 10,8 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31 Μαρτίου. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

Τι αφορά...
Το έργο αφορά μεταξύ άλλων:
- Στελέχωση 500 κινητών συνεργείων λήψης δειγμάτων ανά την επικράτεια. Κάθε κινητό συνεργείο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει 1 οδηγό και 1 νοσηλευτή και θα μπορεί να διεκπεραιώνει 20 δείγματα ανά βάρδια.
- Μίσθωση έως 500 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων.
- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων
- Προμήθεια και λήψη δειγμάτων
- Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων
- Ενίσχυση με προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.
Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα 
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση θεωρείται σκόπιμη:
- η ελαχιστοποίηση της μετακίνησης του πληθυσμού και της προσφυγής των ατόμων που δεν έχουν νοσήσει στις Μονάδες Υγείας, ειδικά των ατόμων με «πιθανότητα κρούσματος», οι οποίοι μεταβαίνουν στα νοσοκομεία αναφοράς για να εξεταστούν για το νέο ιό. Τα άτομα πριν να επιβεβαιωθούν ως φορείς, μεταβαίνοντας στα νοσοκομεία αναφοράς ή τις δομές της πρωτοβάθμιας υγείας, αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού και προκαλούν συμφόρηση αλλά και κινδύνους μετάδοσης της μόλυνσης σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας (ΤΟΜΥ, Μονάδες ΠΦΥ και Νοσοκομεία).
- η ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας των νοσούντων και κατ’ οίκον ειδικότερα των ατόμων με αδυναμία, μοναχικά άτομα νοσούντες κατ οίκον κ.α. και η εξατομικευμένη παροχή οδηγιών για την πρόληψη της τυχόν μετάδοσης της λοίμωξης στους οικείους/συγκατοίκους/στενές επαφές.
Ουσιαστικά το υπουργείο Υγείας επιδιώκει να περιορίσει τις παραπάνω συνέπειες και προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών δημιουργεί δίκτυο νοσηλευτών (κινητών μονάδων) για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού και για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας κατ΄ οίκον.