Νέες στάσεις αστικού στο Δήμο Ηγουμενίτσας

on .

STASH ASTIKOU

• Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας με το ποσό των 50.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας με σκοπό τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στο επιβατικό κοινό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, οι νέες και βελτιωμένες στάσεις θα καταστήσουν τα μέσα μεταφοράς περισσότερο ελκυστικά, ενώ θα ενισχύσει τους στόχους εναλλακτικής μετακίνησης, που ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει θέσει, με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ο καθορισμός των θέσεων εγκατάστασης των στάσεων έγινε σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας.