Παρατείνονται οι συμβάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

on .

nosokomeio

• Τη σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών, την ενίσχυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, και την ανακατανομή ιατρών για την στελέχωση ΜΕΘ προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στην Βουλή.
Επίσης με την ίδια τροπολογία παρατείνονται αυτοδικαίως για 12 μήνες από τη λήξη τους οι συναφθείσες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συμβάσεις προσωπικού εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του.
Σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις με την προωθούμενη ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα:
- Συνιστώνται διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις για τις ανάγκες της νοσηλευτικής επιστήμης, ορίζεται ο συνολικός χρόνος για τη λήψη κάθε ειδικότητας (18 μήνες) και εξειδίκευσης (6 μήνες) και καθορίζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες αυτών.
- Συνιστώνται 2.250 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών οι οποίες καταλαμβάνονται σε ποσοστό 30% από νοσηλευτές ΠΕ και 70% από νοσηλευτές ΤΕ.
-Καθορίζεται ο τρόπος έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων ειδικευόμενων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Web Baner Antigoni