Σε δημ. διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

on .

anaphria

• Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ύστερα από ένα έτος προετοιμασίας.
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγική έκθεση, με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το κράτος δεν θα εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές, αλλά οικοδομεί, όπως οφείλει, μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη που είναι Άτομο με Αναπηρία, η οποία αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και ώρα 4 μ.μ..

Web Baner Antigoni