«Χαστούκι» Αποκεντρωμένης στη ΔΕΥΑΙ για την εθελούσια έξοδο των 5 υπαλλήλων

on .

DEYAI SHMA 13 3 2019

• «Χαστούκι» στην απερχόμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, η οποία στις 30 Αυγούστου προχώρησε στη λήψη απόφασης για εθελούσια έξοδο πέντε υπαλλήλων της με αποζημιώσεις μεταξύ 103 και 53 χιλιάδων ευρώ, έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία την έκρινε «μη νόμιμη».
Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισημαίνεται πως η Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, παρέβη την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε διαδικασία υπηρεσιακής μεταβολής πρέπει να ανασταλεί προσωρινά και να συνεχιστεί αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Η απόφαση της ΔΕΥΑΙ, πάρθηκε όμως στις 30 Αυγούστου, μία ημέρα δηλαδή πριν την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σε μια προσπάθεια -όπως έχει καταγγελθεί- που είχε σκοπό να προκαταλάβει τις αποφάσεις της. Πρόκειται για θέμα το οποίο η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως θα διερευνηθεί.
Συγκεκριμένα στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει επί λέξει: «Επειδή η εξεταζόμενη αρ. 324ΟΕ/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ, πάσχει και πρέπει να ακυρωθεί προεχόντως για τον λόγο ότι λήφθηκε την 30-8-2019, κατά την ισχύ της προσωρινής αναστολής κάθε διαδικασίας υπηρεσιακής μεταβολής, συνεπώς και κατά την ισχύ της προσωρινής αναστολής της διαδικασίας της εθελουσίας εξόδου των εργαζόμενων της ΔΕΥΑΙ και πρέπει αυτή να ακυρωθεί για παράβαση νόμου».
Να σημειωθεί πως κατά της ως άνω απόφασης μπορεί να γίνει προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή της.
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε χθες ακροθιγώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος Μ. Ελισάφ, που χαρακτήρισε την απόφαση «σκανδαλώδη».