Έπρεπε να είναι πιο τολμηρή η Συνταγματική Αναθεώρηση

on .

KALOGIANNHS STAYROS

• Ενστάσεις για την προτεινόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος εξέφρασε κατά την εισήγησή του για το άρθρο 101Α ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης. Ειδικότερα ανέφερε πως δεν περιλαμβάνει τα Άρθρα 16 (για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων) και 24 (για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή, διαχείριση υδάτων, γη υψηλής παραγωγικότητας)).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 101Α’ του Συντάγματος για το καθεστώς των Ανεξάρτητων Αρχών, ο κ. Καλογιάννης πρότεινε να προστεθεί διάταξη προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα ίδρυσης νέων Ανεξάρτητων Αρχών. «Έχουμε ήδη -είπε- 5 συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές και δεκάδες άλλες νομοθετικά κατοχυρωμένες. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθούν νέες Ανεξάρτητες Αρχές. Σε εξαιρετική περίπτωση, θα μπορούσε να ιδρυθεί με νόμο μία νέα Αρχή μόνον εφόσον ψηφιζόταν από αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αυτονόητο είναι ότι η πρόταση αυτή δεν θίγει τις Αρχές που έχουν ιδρυθεί με νόμο προγενέστερο της τροποποίησης της προτεινόμενης διάταξης».
Σε ό,τι αφορά την επιλογή των μελών των Αρχών προκειμένου να διευκολύνεται η συγκρότηση τυχόν νέας Ανεξάρτητης Αρχής, ο κ. Καλογιάννης πρότεινε να μη τροποποιηθεί η τωρινή διάταξη που προβλέπει ότι τα μέλη των Αρχών επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την επιδίωξη ομοφωνίας ή με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών της.
Τέλος πρότεινε να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των Αρχών.