Να μη διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός από την εγκατάσταση προσφύγων

on .

BLETSAS SAKHS

• Συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος στην Ήπειρο, ενόψει της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο δημοσιοποιεί με ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Βλέτσας.
Ιδιαίτερα στοχευμένη, που απηχεί τις σκέψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ηπειρωτών, είναι η επισήμανσή του, πως για να αποφευχθούν επικίνδυνα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού, θα πρέπει «η εγκατάσταση (προσφύγων και μεταναστών) δίπλα σε ανθρώπους με διαδρομή ζωής που πλήρωσαν φόρους και εισφορές και που η κρίση τους οδήγησε σε σημείο να μη μπορούν σήμερα να συντηρήσουν τους εαυτούς και τις οικογένειές τους πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο ώστε να κρατήσουμε τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στην ελληνική κοινωνία».
Ο κ. Βλέτσας προτείνει να έχει η Περιφέρεια ενεργό ρόλο στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα, να υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους και να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα.
Επίσης ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, προτείνει:
- Να συγκροτηθεί η προβλεπόμενη με το άρθρο 97 του Ν.4555/18 «Συντονιστική Επιτροπή για το προσφυγικό – Μεταναστευτικό ζήτημα» από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία θα επεξεργαστεί και θα εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες της Περιφέρειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού.
- Η Επιτροπή μεταξύ άλλων θα παρακολουθεί, θα εποπτεύει και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνει και στα σχεδιαστικά και στα εφαρμοστικά ζητήματα που θα προκύπτουν του προσφυγικού ζητήματος, και συγκεκριμένα:
α) την αναλογικότητα, δηλαδή κατά πόσο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει με το μερίδιο που της αντιστοιχεί στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα, αλλά και αντίστοιχα ενδοπεριφερειακά
β) τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης κλπ
γ) τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της αναγκαίας ασφάλειας
δ) τον έλεγχο για την ουσιαστική παραγωγή έργου από τις εμπλεκόμενες ΜΚΟ
ε) το είδος και την αναλογικότητα της φιλοξενίας, δηλαδή ενοικίαση σπιτιών και δωματίων, δομές, είδος αυτών (ανοιχτές, κλειστές κλπ) καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες πρόσβασης, ανάπλασης κλπ
στ) το προφίλ των φιλοξενουμένων (εθνολογικό, ηλικιακό, οικογενειακό κλπ)
Τέλος ο κ. Βλέτσας προτείνει όπως η σύνθεση της Επιτροπής να είναι ευέλικτη, 11μελής και πολυσυμμετοχική και να εκπροσωπούνται οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και η ΠΕΔ Ηπείρου.